Author to speak on Thomas L. Kane’s link with Mormons